Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ riêng tư được tích hợp trong các Điều khoản và Điều kiện và Điều khoản dịch vụ . Việc bạn sử dụng của các trang web izzy-to-be-loved và tất cả các thông tin cá nhân cung cấp trên các trang web của chúng tôi vẫn còn tùy thuộc vào các điều khoản của Chính sách bảo vệ riêng tư này, cũng như Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng bất kỳ hình ảnh, video, hoặc bất kỳ nội dung nào khác được đăng bởi người dùng trên mạng izzy-to-be-loved sẽ được đăng công khai, do đó không được coi đây là "thông tin cá nhân" và do đó không thuộc Chính sách bảo vệ riêng tư .

Izzy-to-be-loved cần những thông tin gì?

Cung cấp thông tin người dùng: Thông tin nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như tên và địa chỉ email) mà bạn cung cấp cho khi đăng ký dịch vụ hoặc tham gia nhiều hoạt động khác nhau trên các trang như tải hình ảnh, gửi bình luận, tải lên video, đăng tin nhắn trong các diễn đàn của chúng tôi.

Cookie: Khi bạn truy cập trang  Chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie - một tập tin văn bản nhỏ có chứa một chuỗi các ký tự số và chữ - vào máy tính của bạn để xác định tính duy nhất của trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cả hai cookie, cookie tạm thời (session) và vĩnh viễn (persistent). Cookie vĩnh viễn sẽ lưu trên ổ đĩa cứng của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt. Cookie vĩnh viễn sẽ được sử dụng khi lần sau bạn ghé vào trang web. Cookie vĩnh viễn có thể được gỡ bỏ bằng cách làm theo hướng dẫn trong trình duyệt tập tin trợ giúp của bạn. Cookie tạm thời sẽ biến mất ngay sau khi bạn đóng trình duyệt. Bạn có thể thiết lập lại trình duyệt web của bạn để từ chối tất cả cookie hoặc thông báo khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của các trang web izzy-to-be-loved không thể hoạt động đúng nếu tính năng "chấp nhận cookies" bị vô hiệu hóa.

Khi nào izzy-to-be-loved tiết lộ thông tin

Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân cho các công ty con của chúng tôi với mục đích xử lý thông tin như vậy thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các bên đồng ý xử lý thông tin phù hợp với Chính sách bảo vệ riêng tư của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng hết nỗ lực hợp lý để hạn chế sử dụng các thông tin đó và sử dụng bảo mật thích hợp và các biện pháp an ninh khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân khi cần phải làm theo luật pháp, hay hành động đó là cần thiết để thực hiện theo quy định của pháp luật nhà nước (như Luật Bản quyền EU) hoặc trả lời các lệnh của tòa án, hầu tòa, hoặc đảm bảo tìm kiếm.

chinh-sach-bao-mat-cua-chung-toi
Chính sách bảo mật của chúng tôi
Thông tin này có thể cần thiết để điều tra, ngăn ngừa, hoặc có hành động liên quan đến nghi ngờ hoặc thực tế dính líu đên các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm gian lận, khả năng đe dọa đến an toàn công cộng hoặc an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, hoặc bị pháp luật cấm.

izzy-to-be-loved cũng bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc không có thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn tin, trong đức tin tốt, phù hợp hoặc cần thiết để thực thi các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, có biện pháp phòng ngừa trách nhiệm pháp lý, để điều tra và bảo vệ chúng ta chống lại bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba cáo buộc này, để hỗ trợ các cơ quan thực thi của chính phủ, để bảo vệ an ninh hay sự thống nhất trang web của chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ, và để thực hiện hoặc bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của izzy-to-be-loved, nhân viên của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.
Lựa chọn của bạn

Bạn có thể từ chối gửi thông tin cá nhân thông qua các trang izzy-to-be-loved, trong trường hợp này chúng tôi có thể sẽ không thể cung cấp một số dịch vụ cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân của bạn và tùy chỉnh email bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào trang hồ sơ cá nhân tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng các tập tin phương tiện truyền thông được tải lên bởi người dùng tại trang izzy-to-be-loved không thể được gỡ bỏ và vẫn thuộc Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu một mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi bạn được truy cập và thay đổi hồ sơ cá nhân. Bạn là người chịu trách nhiệm cho việc duy trì sự bảo mật của mật khẩu và thông tin tài khoản của bạn.

Cam kết của chúng tôi để bảo mật dữ liệu

izzy-to-be-loved sử dụng các biện pháp bảo vệ thương mại hợp lý vật chất, quản lý, kỹ thuật để bảo tồn tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật cho tất cả các thông tin bạn chuyển tải lên. Đây là rủi ro của bạn. Một khi chúng tôi nhận được thông tin mà bạn gửi, chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo sự an toàn của hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây không phải là một sự đảm bảo rằng thông tin đó có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi, hoặc bị phá hủy bởi vi phạm của bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật, quản lý của chúng tôi.

Nếu biết đến lỗi trong hệ thống an ninh, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn qua thư điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Chúng tôi cũng có thể đăng tải thông báo trên trang web của chúng tôi khi vi phạm an ninh xảy ra. Để nhận được một thông báo bằng văn bản miễn phí về thông báo vi phạm an ninh (hoặc rút lại chấp thuận của bạn nhận được thông báo điện tử), bạn nên thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Thay đổi và cập nhật Chính sách bảo vệ riêng tư

Chính sách bảo mật có thể được điều chỉnh định kỳ và điều này sẽ được phản ánh ở "ngày tháng chỉnh sửa cuối cùng" nằm ở phía dưới trang . Xin vui lòng xem lại trang này để ở nhận biết của bất kỳ thay đổi nào. Nói chung, Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách thức được được mô tả trong Chính sách bảo vệ riêng tư có hiệu lực trong thời gian mà chúng tôi nhận được thông tin các nhân do bạn cung cấp. Khi chấp nhận tiếp tục sử dụng dịch vụ izzy-to-be-loved, cũng đồng nghĩa bạn chấp nhận Chính sách bảo vệ riêng tư này và bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.
Phản hồi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét